موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

ناداوری در کشتی عبدولی خلاف مقررات فیلا می باشد.

ناداوری در کشتی فرنگی عبدولی خلاف مقررات اخیری است که خود فیلا تصویب نموده است. چرا که در آخرین مقررات آمده است زمانی که یک کشتی‌گیر درخواست بازبینی فیلم می‌کند، این هیات تصمیم می‌گیرد که فیلم بازبینی شود یا خیر. اگر هم تصمیم داوران اشتباه یا دچار اختلاف باشد، گروه سه نفره استیناف دهنده حرف آخر را می‌زند. اگر در مسابقه‌ای هم تصمیم داوران یا هیات استیناف اشتباه جدی داشته باشد، هیات رییسه فیلا آنها را تنبیه خواهد کرد. لذا مسئولین ورزش می توانند با استمداد از بخش حقوقی خویش حداقل سبب مجازات هایی برای مسببین این ناداوری شوند.البته هدف بنده از نگارش این متن این است که بنده حداقل 4 سال کشتی گرفته ام و کشتی را می شناسم.

ابطال معامله به استناد مستحق للغیر درآمدن مبیع

یکی از دعاوی شایع در دادگستری،دعوی ابطال معامله به استناد مستحق للغیردرآمدن مبیع می باشد.و مصداق آن بیشتر زمانی اتفاق می افتد که مال باخته امکان رسیدن به مایملک خویش را از طریق کیفری به خصوص فروش مال غیر مسدود می بیند...

ادامه مطلب

ماه رمضان

شهر الرمضان الذی انزل فیه القرآن-فرا رسیدن ماه مبارک رمضان،ماه بندگی و عبادت بر تمامی مسلمین جهان مبارک باد.