موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

شعبه دوم حقوقی دادگاه قرچک

این یادداشت سرگشاده از یکی از وکلای حوزه قضایی قرچک و ورامین به نمایندگی از خیل وکلای این حوزه قضایی خطاب به ریاست محترم دادگستری استان تهران می باشد. خواهشمند است در خصوص وضعیت پرونده های حقوقی در دادگاه قرچک اقدامی عاجل صورت پذیرد...

ادامه مطلب

بخشنامه جدید ریاست قوه قضائیه

بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه چندصباحی است به تصویب رسیده است.  سرانجام اصلاح آئین نامه طی بخشنامه شماره 100/15458/9000-31/4/91 به دادگاه ها سراسر کشور ابلاغ شد.

در متن این بخشنامه آمده است:

در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر "ممتنع" و نیز " درصورتی که معسر نباشد" در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح می گردد:
"ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.
تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود."
صادق لاریجانی

 لذا به نظر می رسد تفسیر ناصواب از این اصلاحیه با عنایت به استقلال قضات در تفسیر قوانین و مقررات می تواند آثار سوء و نامتناسبی را داشته باشد. به نظر می رسد اگر این اصلاحیه در خصوص مقررات زندانیان مهریه و دیه جرایم غیرعمد اعمال می شد آثار متناسبی را به همراه داشت. علی ای حال اکنون تشخیص اعسار یا تمکن مالی محکوم علیه در حوزه اختیارات قاضی می باشد. و چون معیار مناسبی برای تمکن مالی وجود ندارد اعمال سلیقه قضات محترم می تواند سبب نفی آثار مفید این بخشنامه شود.و در نهایت اشاره به این نکته حائز اهمیت است که تاکنون اصل تمکن مالی محکوم علیه بوده است. لیکن طبق اصلاحیه جدید اصل اعسار می باشد.