موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

قانون مجازات اسلامی ابلاغ و اجرایی شد

رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون مجازات اسلامی را که پیش از این به تصویب نمایندگان و تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرای آزمایشی پنج‌ساله به رئیس جمهوری ابلاغ کرد