موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

ثبت موسسه حقوقی بدون مجوز وکالت عین تضییع حقوق مردم با مجوز قانونی است

اخیراً ثبت بخشنامه ای را ابلاغ نموده است که موسسات حقوقی بدون مجوز وکالت اقدام به ارائه خدمات حقوقی نمایند.لازم به ذکر است عمده خدمات حقوقی مشاوره حقوقی و وکالت است و این امور نیازمند تخصص و تجربه کاری می باشد. 

ادامه مطلب