موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

دادگاه حقوقی قرچک

برای چندمین بار نامه ای سرگشاده به مسئولین ذیربط در قوه قضائیه و انذار و هشدار در خصوص نابودی حقوق مردم در دادگاه حقوقی قرچک-چرا برای دادگاه قرچک شعبه حقوقی جدید تأسیس نمی شود.تنها شعبه حقوقی شهرستان قرچک،شعبه دوم می باشد.هم اکنون تعیین وقت های شش ماهه صورت می گیرد.واقعاً شهرستانی با این همه جمعیت نیاز به حداقل سه شعبه حقوقی ندارد.

لایحه دفاعیه

مجهزترین پایگاه اینترنتی در خصوص ارائه خدمات حقوقی از جمله لایحه دفاعیه،مشاره حقوقی،تنظیم شکوائیه،دادخواست،اظهارنامه،درخواست برای ارائه به مراجع قضایی،اداری،انتظامی و در نهایت اعلام وکالت برای اولین بار در ایران قریب به یکسال کار خویش را شروع کرده است.این پایگاه اینترنتی قدرتمند از وکلای پایه یک دادگستری در تنظیم خدمات حقوقی استفاده می کند؛لذا استفاده از خدمات حقوقی این سایت به شما توصیه می شود.آدرس پایگاه اینترنتی لایحه در ذیل درج شده است. 

 

http://www.layehe.net/

ماده 162 قانون آجا و جانبازان و معلولین عادی

یکی از حقوقی که جانبازان و معلولین عادی ارتش  که در حین خدمت دچار آن شده اند این می باشد که اگر این افراد کمتر از 20 سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشند به موجب ماده 162 قانون آجا می توانند تا 20 سال حقوق موظفی خویش را دریافت نمایند و بعد از 20 سال سنوات بازنشسته شوند.

انتقال سنوات بیمه

یکی از مشکلات و معضلات بیمه پردازان انتقال سنوات بیمه می باشد.بر فرض شخصی مستخدم ناجا می باشد و با 18 سال سابقه بازخرید شده است و یا شخصی کارگر در یک شرکت(کارفرما) می باشد و بعد از مدتی استخدام یکی از شرکت های دولتی می شود.این اشخاص می توانند کسورات بازنشستگی خویش را مطابق ماده واحده مربوط به نقل و انتقال سوابق بیمه مصوب 1365 و آئین نامه آن به صندوق جدید منتقل نمایند و در برخی از صندوق ها می بایست مابه التفاوت آن نیز پرداخت شود.

سایت لایحه

مجهزترین وبسایت در خصوص ارائه خدمات حقوقی پایگاه اینترنتی لایحه می باشد.از جمله خدمات حقوقی این پایگاه اینترنتی عبارت است از:

  1. تنظیم لایحه
  2.  تنظیم دادخواست
  3.  تنظیم شکوائیه
  4.  تنظیم اظهارنامه
  5. مشاوره حقوقی
  6.  اعلام وکالت

  7. سایت لایحه
<< 1 2 3 4 5 ... 14 >>