موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

حداکثر ۱۱۰ سکه مهریه

عاقبت شورای نگهبان در نامه مورخه ۴/۲/۹۱ با اغلب مواد قانون حمایت خانواده موافقت نمود و به برخی از مواد این قانون ایراد وارد نموده است ولیکن...

ادامه مطلب

همکاری صمیمانه نیروی انتظامی و وکلای دادگستری

نیروی انتظامی نقش ویژ های در اجرای صحیح دستورات قضایی دارد و عدم اهمیت به این مهم مردم و مسئولین را با چالش های مهمی مواجه می نماید. از طرف دیگر همکاری نیروی انتظامی با وکلای دادگستری اهمیت ویژ ه ای در این خصوص دارد چرا که احقاق حق را تسهیل می نماید. لذا از مرجع مزبور تقاضا داریم در هنگام ورود و خروج و همچنین همکاری با این قشر تحصیلکرده در پرونده های قضایی کمال مطلوبیت را برای مردم به ارمغان آورند ...
ادامه مطلب

ارائه رمز عبور و شماره پرونده به ارباب رجوع

بحمدالله مدتی است که قسمتی تحت عنوان واحد رایانه در دادگاهها راه اندازی شده است که کمک شایانی به مردم و جلوگیری از اتلاف وقت دارد...

ادامه مطلب