موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

قانون مجازات اسلامی ابلاغ و اجرایی شد

رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون مجازات اسلامی را که پیش از این به تصویب نمایندگان و تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرای آزمایشی پنج‌ساله به رئیس جمهوری ابلاغ کرد

قانون حمایت خانواده اجرایی می شود

سرانجام پس از تصویب قانون حمایت خانواده در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان یک نسخه از این قانون به روزنامه رسمی کشور ابلاغ گردید که در روزنامه رسمی منتشر گردد.لذا از این به بعد قانون حمایت خانواده اجرایی می گردد.

افتتاح آزمایشی وبسایت لایحه

وبسایت لایحه وبسایتی تخصصی که درصدد ارائه خدمت حقوقی لایحه می باشد در مورخه 1/1/1392 افتتاح آزمایشی خویش را آغاز نمود.به احتمال زیاد در یک ماه آینده افتتاح رسمی این وبسایت کلید می خورد.

هر روز بازداشت بدل از جزای نقدی 30 هزار تومان می شود

ریاست محترم قوه قضائیه با درخواست وزیر دادگستری در خصوص افزایش مبلغ هر روز بازداشت بدل از جزای نقدی موافقت نمودند.لذا از سال 92 دیگر هر روز بازداشت بدل از جزای نقدی با نرخ جدید محاسبه می گردد

نرخ دیه سال 92

نرخ دیه سال آینده برای ماه‌های عادی 114 میلیون و برای ماه‌های حرام 152 میلیون تومان تعیین شده است.
1 2 >>