موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

ارجاع طلاق توافقی به مشاور خانواده

قانون خانواده در سراسر کشور اجرایی شده است و از جمله تغییرات محسوس آن در موضوع طلاق توافقی می باشد.قاضی پرونده در تمام طلاق هایی که زوجین رضایت به طلاق دارند مکلف شده است که طرفین را به مشاور خانواده ارجاع دهد این در حالی است که در سایر طرق طلاق؛ قاضی اختیار دارد ولی در موضوع اخیر الذکر تکلیف می باشد و بایستی بدان عمل نمود

قرارداد مشارکت در ساخت

نکاتی که درباره مشارکت در ساخت بایستی مورد توجه قرار گیرد اساس مشارکت در ساخت باید بر تجربه، خوش نامی، توانایی مالی وفنی، وفاداری و پیمان داری، دانش و تخصص باشد تعیین قدرالسهم شرکاء با توجه به نوع سند ، محله ، سازنده و ... بسیار متفاوت ومتغیر است. این قدرالسهم درهنگام شراکت با سازندگان تجربی کفهء قدرالسهم به نفع مالک توافق می شود ولی در مشارکت با مهندسین و آرشیتکت ، کفه قدرالسهم به نفع سازندگان است ، اگر چه در واقع هردو طرف در این نوع مشارکت بسیار راضی خواهند بود
ادامه مطلب

حادثه حین کار

فصل اول: مدارک مورد نیاز به منظور بررسی حوادث ناشی از کار

 بند اول-در کارگاههای مشمول بررسی صحیح ادعاهای راجع به وقوع حوادث ناشی از کار منوط به این است که جریان وقوع حادثه و کیفیت آن به ترتیبی که قانون تأمین اجتماعی در ماده 65 مقرر داشته است بلافاصله یا لااقل در مهلت متعارف، به واحدهای سازمان گزارش گردد وقتی حادثه‌ای به موقوع گزارش نشود طبعاً بازرسی و تحقیق به موقع نیز ممکن نخواهد بود و به علت تأخیر در گزارش حادثه امکان وقوف به واقعیت از بین می‌رود.

ادامه مطلب

جلسه اول رسیدگی

جلسه اول رسیدگی در محاکم حقوقی بسیار مهم است.ولی جلسه اول رسیدگی کدام جلسه است؟ آیا اجلسه اول رسیدگی اولین جلسه ای است که تعیین وقت می شود و ابلاغ می شود؟ هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای اصراری شماره 30313-3/10/1339 می‌گوید: "منظور از اولین جلسه دادرسی جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین فراهم باشد. در صورتی که به جهتی جلسه مزبور تجدید شود جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب می‌شود. " اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 5015/7-10/6/1381 اعلام می کند: "اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگی محسوب نمی شود." آثار اولین جلسه رسیدگی: 1- اعتراض به بهای خواسته 2- طرح ایرادات 3- افزایش خواسته،تغییر نحوه دعوی یا خواسته یا درخواست 4- استرداد داخواست 5- جلب ثالث 6- دعوی متقابل 7- اخذ تأمین از اتباع بیگانه 8- اظهار انکار،تردید و جعل

بررسی جرم محاربه و افساد فی‌الارض

در خصوص جرم محاربه آراء و نظرات متفاوت می باشد. در محاربه عنصر به‌کارگیری سلاح، ارعاب و تهدید با اسلحه سرد و گرم شرط است ولی جرم سیاسی بدون سلاح و حتی در قالب گفتار و اعتراض نیز تحقق پیدا می‌کند.به گزارش حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض است.

 

ادامه مطلب
1 2 >>