موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

مزایده سرقفلی حق کسب و پیشه

در خصوص سرقفلی و حق کسب و پیشه و مزایده آن نظرات مختلفی وجود دارد از جمله آنکه عده ای را عقیده بر این است که با عنایت به نظریه شورای عالی ثبت و برخی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه امکان مزایده سرقفلی وجود ندارد چراکه سبب ورود ضرر به شخص ثالث می گردد و این موضوع عیناً در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز آمده است...
ادامه مطلب