موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

لایحه دفاعیه

مجهزترین پایگاه اینترنتی در خصوص ارائه خدمات حقوقی از جمله لایحه دفاعیه،مشاره حقوقی،تنظیم شکوائیه،دادخواست،اظهارنامه،درخواست برای ارائه به مراجع قضایی،اداری،انتظامی و در نهایت اعلام وکالت برای اولین بار در ایران قریب به یکسال کار خویش را شروع کرده است.این پایگاه اینترنتی قدرتمند از وکلای پایه یک دادگستری در تنظیم خدمات حقوقی استفاده می کند؛لذا استفاده از خدمات حقوقی این سایت به شما توصیه می شود.آدرس پایگاه اینترنتی لایحه در ذیل درج شده است. 

 

http://www.layehe.net/