موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

منابع کارشناس ارشد حقوق جزا

حقوق جزای عمومی 

دکتر محمد علی اردبیلی ، دو جلد ، انتشارات میزان .

 زمینه حقوق جزای عمومی دکتر رضا نوربها.

حقوق جزای اختصاصی 

 جرایم علیه اشخاص،دکتر حسن آقایی نیا-نشر میزان

 قانون مجازات در نظم کنونی ، رضا شکری و…، انتشارات مهاجر . 

حقوق جزای اختصاصی ، ایرج گلدوزیان ، انتشارات دانشگاه تهران .

 حقوق جزای اختصاصی ، حسین میر محمد صادقی ، سه جلد ، انتشارات میزان

آئین دادرسی کیفری

 آیین دادرسی کیفری قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱

 آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آخوندی جلد یک و دو و جلد پنج ( اندیشه ها )

 آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آشوری جلد یک و دو .

 کتاب تست ساده ساز دکتر کلانتری

 متون فقه

 لمعه دمشقیه( متون 1 و 2دکتر شیروانی)

 جزوه متون فقه(1) دکتر شکاری 19)

سازه ساز متون فقه دکتر کلانتری

 متون حقوقی به زبان انگلیسی

 1. متون حقوقی 1 (قراردادها) دکتر عبدالحسین شیروی

 2. متون حقوقی 2 (جزا) دکتر عبدالحسین شیروی

3. Law texts دکتر گودرز افتخار جهرمی

 4. Law made simple نویسنده: David Barker & Colin Padfield

هر روز بازداشت بدل از جزای نقدی 30 هزار تومان می شود

ریاست محترم قوه قضائیه با درخواست وزیر دادگستری در خصوص افزایش مبلغ هر روز بازداشت بدل از جزای نقدی موافقت نمودند.لذا از سال 92 دیگر هر روز بازداشت بدل از جزای نقدی با نرخ جدید محاسبه می گردد

گواهی حصر وراثت

وراث برای رسدین به سهم الارث خویش حتماً می بایست گواهی حصر وراثت را اخذ نمایند.لذا این گواهی از جمله ضروریات محسوب می گردد.چرا که تعداد وراث و کسانی که حین الفوت ارث می برند را مشخص می نماید.در این شرایط بهتر است تمامی وراث کمال همکاری را با هم داشته باشند و ضمن وکالت دادن به احد از وراث این مسیر را سهل و آسان نمایند.در غیر اینصورت سایر وراث می بایست به تنهایی این کار را انجام دهند و چون به اسناد سجلی سایر وراث نیز دسترسی ندارند می بایست از اداره ثبت احوال محل تولد وراث استعلام صورت گیرد که روند صدور این گواهی را به تأخیر می اندازد.

نکته دیگر در خصوص واژه وراث حین الفوت می باشدهمچنانکه از این واژه متبادر می گردد تنها وراثی در گواهی اسامی آنها خواهد آمد که در زمان فوت متوفی زنده بوده باشند ولو اینکه بعد از متوفی فوت کرده باشند لذا اشخاصی که قبل از متوفی مرحوم شده اند در گواهی مذکور نخواهند آمد

قرارداد مشارکت در ساخت

نکاتی که درباره مشارکت در ساخت بایستی مورد توجه قرار گیرد اساس مشارکت در ساخت باید بر تجربه، خوش نامی، توانایی مالی وفنی، وفاداری و پیمان داری، دانش و تخصص باشد تعیین قدرالسهم شرکاء با توجه به نوع سند ، محله ، سازنده و ... بسیار متفاوت ومتغیر است. این قدرالسهم درهنگام شراکت با سازندگان تجربی کفهء قدرالسهم به نفع مالک توافق می شود ولی در مشارکت با مهندسین و آرشیتکت ، کفه قدرالسهم به نفع سازندگان است ، اگر چه در واقع هردو طرف در این نوع مشارکت بسیار راضی خواهند بود
ادامه مطلب

نرخ دیه سال 92

نرخ دیه سال آینده برای ماه‌های عادی 114 میلیون و برای ماه‌های حرام 152 میلیون تومان تعیین شده است.
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 14 >>